پیشینه موسسه امید زندگی توس
موسسه خیریه امید زندگی توس در تاریخ 21/2/87 با مجوز شماره 10920 در سازمان بهزیستی تاسیس و توسط تعدادی از پزشکان و افراد خیر اداره و در جهت تحقق اهداف تعیین شده مبنی بر کمک به بیماران خاص نیازمند فعالیت می نماید .

فعالیتهای انجام شده :
- تأمین کمک هزینه¬ی دارو جهت بیماران خاص نیازمند
- پرداخت کمک هزینه¬ی درمان شامل ویزیت و ارجاع بیماران خاص نیازمند به پزشک
- پرداخت کمک هزینه¬ های جراحی
- تأمین کمک هزینه¬های معیشتی بیماران نیازمند و خانواده¬ آنها
- مشاوره جهت رفع مشکلات روانی و درمانی بیماران نیازمند
آنچه بهتر زیستن را در این سرزمین دور برایمان فراهم می آورد، این است که همگی مان زیر یک سایبان بنشینیم؛ سایبان محبت و نیکی. کلبه هایی سرد و خاموش، با دست هایی ترک ترک و پینه بسته. این کوچه های باریک، روایت رنج های توست؛ وقتی که نمی دانی سفره خالی ات را چگونه بر کودکانت بگشایی. به ریگزاران داغ دلت می اندیشم؛ به تو که روح فسرده ات را به دندان گرفته ای و شب های بی مهتابت را هیچ چراغی روشن نمی کند. آمده ام که دستان خاکی ات را در دست های مهربانی ام بگیرم تا روزهای سردت را خورشید امید، چراغان کند. آمده ام تا آفتاب را بر سفره های عشق، قسمت کنیم. آدمی بنده محبت است و هر چه نتواند سنگ خارای قلبش را بگشاید، محبت خواهد توانست. هر چه رنگ و لعاب دیگر، همچون برگ های پاییز می ریزند، ولی رنگ و بوی محبت، هرگز کهنه نخواهد شد و حافظه جهان، دست های نیکوکار را از یاد نخواهد برد.