دفتر مرکزی

مشهد- خیابان سلمان فارسی- روبروی سلمان 7- ساختمان آبشار- پلاک33-واحد9

info@omidezendegi.org

38476691- 38458285

شماره حساب نزد بانک ملی : 0105573293006
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .