پیشینه موسسه امید زندگی توس
موسسه خیریه امید زندگی توس در تاریخ 21/2/87 با مجوز شماره 10920 در سازمان بهزیستی تاسیس و توسط تعدادی از پزشکان و افراد خیر اداره و در جهت تحقق اهداف تعیین شده مبنی بر کمک به بیماران خاص نیازمند فعالیت می نماید .

فعالیتهای انجام شده :
- تأمین کمک هزینه ی دارو جهت بیماران خاص نیازمند
- پرداخت کمک هزینه ی درمان شامل ویزیت و ارجاع بیماران خاص نیازمند به پزشک ...

بیشتر ..

اهداف مؤسسه امید زندگی

1- شناسایی بیماران خاص بی بضاعت و جهت تأمین نیازهای داروئی، درمانی و بهداشتی آنان
2 - تلاش در جهت ارتقاء سلامت بیماران خاص نیازمند در زمینه¬های درمانی، روانی، رفاهی و اجتماعی
3- معرفی بیماران خاص نیازمند به مراکز درمانی طرف قرارداد جهت کاهش بخشی از هزینه¬های درمانی
4- همکاری با سایر مؤسسات خیریه جهت هم پوشانی بیماران خاص
همیاران نیک اندیش موسسه امید زندگی
1- سازمان بهزیستی
2- بنیاد امور بیماریهای خاص
3- دانشگاه علوم پزشکی
بیشتر ..